Návštěvní řád

I. Základní ustanovení

II. Obecné zásady

III. Povinnosti účastníků kurzu

IV. Hygienické zásady

V. Závěrečná ustanovení